Destek Hattı : 0850 241 16 84
Destek Hattı 0850 241 16 84


GÜMRÜK TARİFE BİLGİ EDİNME

En kısa sürede hizmete girecektir…

AMACI 

ü  Gümrük ve dış ticaret işlemleriyle ilgilenen tüm kesimlerin ister gümrük müşaviri olarak dolaylı temsil, ister doğrudan temsilde firma yetkilisi veya ister ise kariyer sınavlarına hazırlık için veya mesleki yeterliliği için çalışmakta olan özel sektör elemanı/kamu personeli olsun, eşyanın tarife sınıflandırmasına ilişkin yorum gücüne katkı sağlamak.

ü  Uygulamada farklı pozisyonlarda sınıflandırılan eşyanın Genel Yorum Kuralları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerçekte hangi pozisyonda olması gerektiğine ilişkin mütalaa verilmesidir.

YÖNTEM ve KURALLAR 

ü  Tarife Bilgi Edinme birimi sadece e-posta ortamında yazılı yapılabilmektedir.

ü  Ekteki form ile başvurulur. Şirket tarafından “bilgi talebinin karşılanıp karşılanamayacağı” ilgiliye bildirilir, e-posta adresinin teyidi ve ücret ödemesi yapıldıktan sonra yükümlülük süresi başlatılır.

ü  Yükümlülük süresi iki iş günüdür. Anlık veya interaktif bilgi talepleri kabul edilmeyecektir.

ü  Tarafımızdan yapılan mütalaa kati bir tespit olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hiçbir hal ve şartta idari veya kaza-i mercilerde gerekçe, dayanak veya kaynak olarak gösterilemez. Yanlış veya doğru olmasına göre tazminata veya iltifata konu olamaz.