Destek Hattı : 0850 241 16 84
Destek Hattı 0850 241 16 84


MÜTALAA/İTİRAZ/SAVUNMA TALEPLERİ

En kısa sürede hizmete girecektir…

-Gümrük işlemi henüz başlamamış konularda mevzuat yönüyle çelişkiye düşüldüğünde yorum/görüş istenilmesi;

-İhtilaflı bir dosyayla ilgili itiraza gerek olup olmadığı durumuna göre; itiraz yapılacak ise savunmanın ana fikri / sonuç bölümüne ilişkin görüş bildirilmesi veya itiraz edilmesine gerek olmadığına dair gerekçeli mevzuat bilgi talebi;

-İdari itiraz süreci tamamlanmış bir dosyada Mahkemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin mütalaa verilerek, gidilecek ise savunmada ana fikri oluşturacak gerekçeli mevzuat görüşü bildirilmesi;

-Menşei kazanıp kazanmadığına ilişkin bilgi talebi v.b. gümrük işlemlerinde yazılı mütalaa talepleri karşılanacaktır.